Toimiva infrastruktuuri on olennainen osa yhteiskuntaa ja tehokas tapa parantaa kestävän kehityksen edellytyksiä. Taaleri Infran ensimmäinen pääomarahasto sijoittaa niin sanottuun lähi-infraan eli paikallisiin ja alueellisiin hankkeisiin. Taaleri Infra tarjoaa hankkeisiin pitkäaikaista ja sitoutunutta pääomaa sekä innovatiivisia kumppanuuksia.

Taaleri Infra lyhyesti

Taaleri Infra on suomalainen infrastruktuurihankkeiden kehittäjä ja rahastosalkunhoitaja. Tiimillämme on toimialallaan syvä osaaminen, pitkä kokemus ja laaja yhteistyöverkosto. Taaleri Infra I -rahasto sijoittaa taloudelliseen ja sosiaaliseen infrastruktuuriin, jolla turvataan yhteiskunnan peruspalveluja ja -rakenteita. Taloudelliseen infrastruktuuriin luetaan mm. energia-, jäte- ja vesihuolto, tietoliikenneverkot ja kaupunkirakenne sekä tie- ja rataverkot.  Sosiaaliseen infrastruktuuriin kuuluvat mm. julkiseen palvelutuotantoon kuuluvat rakenteet kuten koulut ja päiväkodit, sosiaalipalvelujen tuotantoon käytettävät rakennukset ja sairaalat sekä näihin liittyvät erilliset palvelut. 

Taustaa

Kestävästi ja turvallisesti rakennettu ympäristö parantaa elämisen laatua ja mahdollistaa kestävän kehityksen. Infrastruktuuri-investoinneilla pystytään edistämään näitä useilla eri tavoilla. Investoinnit parantavat energiatehokkuutta ja nopeuttavat siirtymää hiilineutraalisuuteen. Lisäksi ne parantavat yhteiskunnan yhdenvertaisuutta esimerkiksi julkisen liikenteen mahdollistajana. Parempi infra tarkoittaa parempaa ympäristöä.

Tiimi

Kimmo  Lehto

Kimmo Lehto

Sijoitusjohtaja
Helsinki
+358 50 643 21
Kalle Myllymäki

Kalle Myllymäki

Johtaja, Infraliiketoiminta
Helsinki
+358 50 356 6940
Marcus Nordström

Marcus Nordström

Analyytikko
Helsinki
+358 40 081 2391